Tag Archives: việc làm nhân sự

Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự

- Có khả năng phối hợp tốt với các phòng, ban trong công ty. - Có khả năng tổ chức bộ máy và soạn quy chế quy định quy trình cho hoạt động phòng và điều hành kế hoạch phòng.

Nhân viên nhân sự

Nhân viên nhân sự

Kỹ năng công việc: - Sức khoẻ tốt, ngoại hình tương đối. - Yêu thích, có định hướng gắn bó lâu dài với công ty. - Nhiệt tình, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt. Khả năng làm việc độc lập. -