Tag Archives: tìm việc trái ngành

Dành cho những ai muốn xin việc trái ngành

Dành cho những ai muốn xin việc trái ngành

- Tư vấn của ông Huỳnh Văn Thôi, giám đốc mạng tuyển dụng www.onlinejobs.vn: Thực tế, đối với những ứng viên ứng tuyển vào vị trí công việc mà trái với ngành họ đang làm việc, hoặc đã được đào