Tag Archives: tìm việc sau khi bị sa thải

Phương pháp tìm được việc mới sau khi bị công ty sa thải

Phương pháp tìm được việc mới sau khi bị công ty sa thải

Đánh giá lại bản thân Bạn nên đánh giá lại bản thân và những mục tiêu của bạn. Hãy dành thời gian để đánh giá sự thành công của bạn đã được trong quá khứ và tìm lại năng lương