Tag Archives: thương lượng lương

Sai lầm thường gặp khi thương lượng mức lương

Sai lầm thường gặp khi thương lượng mức lương

Đồng ý ở lời đề nghị đầu tiên hoặc Từ chối để đàm phán con số bạn muốn Nhiều người khi tiến hành đám phán lương thường quá lo lắng về việc nói chuyện, chính vì vậy họ luôn làm