Tag Archives: nhân viên tổ chức sự kiện

Nhân viên sự kiện

Nhân viên sự kiện

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các khối ngành quan hệ công chúng, kinh tế, sự kiện. - Tác phong chuyên nghiệp - Khả năng giao tiếp tốt: Tiếng Anh và tiếng Việt - Có khả năng làm việc độc