Tag Archives: nhân viên phân tích

Nhân viên phân tích

Nhân viên phân tích

- Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin/Toán Tin hoặc các ngành liên quan tới tài chính, ngân hàng - Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính