Tag Archives: người hướng nội

Người hướng nội nên chọn những việc này

Người hướng nội nên chọn những việc này

Nhân viên ghi chép y khoa Công việc của những người làm công việc này là ghi chép lại biên bản, cuộc ghi âm của bác sĩ hay các chuyên gia y tế. Những câu chuyện phiếm không thể đến