Tag Archives: ngành thừa nhân sự

Những ngành đang thừa nhân sự

Những ngành đang thừa nhân sự

Bất động sản Cùng cảnh ngộ “thất sủng” là nhân sự ngành bất động sản. Mới đây, trong báo cáo trình Đại hội cổ đông, Công ty Khang Điền (KDH) cho biết, một trong những giải pháp cơ cấu lại