Tag Archives: làm việc nhóm

Nhũng kỹ năng cần biết khi làm việc nhóm

Nhũng kỹ năng cần biết khi làm việc nhóm

Vô tư, ngay thẳng Khi làm việc nhóm bạn hãy bỏ qua hết sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhất những chuyện nhỏ, tỵ nạnh với đồng đội của mình, trách va chạm, mâu thuẫn… với thành viên khác.