Tag Archives: kiến thức

Cách làm việc không bị áp lực

Cách làm việc không bị áp lực

Chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp Áp lực công việc đè nặng đôi khi khiến bạn có ý nghĩ chán nản và muốn buông xuôi tất cả. Lúc này, bạn hãy tựa vào đồng nghiệp, gia đình và bạn

Cách giải quyết xung đột

Cách giải quyết xung đột

Không đặt cái tôi cá nhân khi giải quyết xung đột Khi bạn là trọng tài, bạn cần phải gạt bỏ cái tôi cá nhân ra khỏi cuộc phân xử. Bạn cần phải biết rằng, khi một vấn đề căng

Những kỹ năng mềm cần thiết

Những kỹ năng mềm cần thiết

Kỹ năng ra quyết định Kỹ năng này đóng vai trò then chốt đến thành công hay thất bại của bạn và tổ chức. Nếu là một nhân viên, khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên điều đầu tiên bạn

Nhũng kỹ năng cần biết khi làm việc nhóm

Nhũng kỹ năng cần biết khi làm việc nhóm

Vô tư, ngay thẳng Khi làm việc nhóm bạn hãy bỏ qua hết sự ích kỷ cá nhân, không chấp nhất những chuyện nhỏ, tỵ nạnh với đồng đội của mình, trách va chạm, mâu thuẫn… với thành viên khác.