Tag Archives: hội nghị

Nhân viên sự kiện

Nhân viên sự kiện

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các khối ngành quan hệ công chúng, kinh tế, sự kiện. - Tác phong chuyên nghiệp - Khả năng giao tiếp tốt: Tiếng Anh và tiếng Việt - Có khả năng làm việc độc