Tag Archives: công việc trưởng phòng

Trưởng phòng nhân sự

Trưởng phòng nhân sự

- Có khả năng phối hợp tốt với các phòng, ban trong công ty. - Có khả năng tổ chức bộ máy và soạn quy chế quy định quy trình cho hoạt động phòng và điều hành kế hoạch phòng.

Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh

- Tốt nghiệp Đại học về chuyên ngành Kinh doanh, kinh tế. - Có kinh nghiệm 05 năm ở vị trí Giám đốc/Trưởng kinh doanh bán lẻ, với ngành hàng thực phẩm tươi sống tại các Siêu thị lớn là