Tag Archives: công việc tài chính

Nhân viên tài chính ngân hàng

Nhân viên tài chính ngân hàng

+ Tối thiểu trình độ đại học chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng hoặc các chuyên ngành liên quan khác + Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng vận hành