Tag Archives: công việc quản trị

Giám đốc khách sạn

Giám đốc khách sạn

- Tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh Khách sạn 3 sao. - Chịu trách nhiệm chung về tính hiệu quả & toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn. - Công việc cụ thể trao đổi trong