Tag Archives: công việc quản lý

Nhân viên quản lý nội bộ

Nhân viên quản lý nội bộ

1. Tuổi trên 30, ưu tiên nữ. Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán. 2. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ; đánh giá, kiểm tra,

Quản lý cấp cao

Quản lý cấp cao

Yêu Cầu Công Việc • Số lượng: 01 • Độ tuổi: 25 - 35 • Có 02 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quản lý kinh doanh • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học (chuyên ngành Kinh tế,

Nhân viên quản lý dự án

Nhân viên quản lý dự án

Mô tả công việc Quản lý toàn bộ việc điều phối các dự án phát triển phần mềm ứng dựng công nghệ thông tin, từ khi lên kế hoạch đến quá trình thực hiện. Công việc cũng đòi hỏi lập