Tag Archives: chi tiết công việc

Nhân viên làm part time

Nhân viên làm part time

Yêu cầu TUYỂN GẤP ỨNG VIÊN NAM/NỮ - Độ tuổi: 18 tuổi trở lên - Giới tính: Nam/Nữ - Tốt nghiệp các trung học phổ thông, trung tâm đào tạo nghề, trung cấp hoặc cao đẳng nghề. - Chăm chỉ,