Phó giám đốc

Phó giám đốc

– Độ tuổi từ 30 trở lên.
– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng, Mỹ thuật
– Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành
– Trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trở lên ở các đơn vị thiết kế xây dựng khu Công nghiệp, đô thị, nhà cao tầng hoặc các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.
– Hiểu biết về thiết kế các tổ hợp nhà cao tầng, trung tâm thương mại. khu công nghiệp..
– Chịu được áp lực công việc.
– Có kỹ năng điều hành, quản lý, giao việc và đàm phán.
– Ưu tiên những ứng viên có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Chế độ:

– Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
– Thưởng quý, cuối năm theo Kết quả SXKD hàng năm của công ty.
– Các chế độ khác theo quy định công ty và luật lao động.
Phó giám đốc
 Thừa ủy quyền GĐ Công ty, trực tiếp phụ trách,chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các công tác cụ thể sau:
 Chủ trì việc xây dựng chiến lược phát triển công ty. Trình HĐTV phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thương hiệu, mục tiêu phát triển và phương án đầu tư của Công ty;
 Xây dựng chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và Kế hoạch SXKD theo Quý, tháng.
 Xây dựng và trình HĐTV phê duyệt về chủ trương đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh.
 Quyết định ký kết và quản lý việc thực hiện các hợp đồng kinh tế
 Chủ trì việc xây dựng quy chế, quy định quản lý, điều hành công ty trình HĐTV/GĐ Công ty phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 Có trách nhiệm bảo đảm sản xuất – kinh doanh hàng năm đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kế hoạch. Chịu trách nhiệm trước HĐTV/Giám đốc Công ty và Pháp luật về quá trình và kết quả điều hành Công ty.
 Xác định nhân tài, lập kế hoạch bồi dưỡng phát triển nhân tài cho đội ngũ lãnh đạo công ty và các phòng/ban/đơn vị công ty;
 Quản lý, điều hành, đào tạo đội ngũ nhân viên, xây dựng hệ thống quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của Công ty.
 Xây dựng mục tiêu, kế hoạch kinh doanh theo tháng quý, năm.