Nhân viên quản lý nội bộ

Nhân viên quản lý nội bộ

1. Tuổi trên 30, ưu tiên nữ. Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
2. Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát nội bộ; đánh giá, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy trình trong doanh nghiệp
3. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề: ACCA/CFA/ CICS-P …
4. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán nội bộ.
5. Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.
6. Sử dụng thành thạo Word, Excel, Powerpoint;
7.Tiếng Anh thương mại trình độ C trở lên; Kỹ năng giao tiếp tốt.
8. Trung thực, cẩn thận, khách quan, nhạy bén, có tư duy phản biện ,có trách nhiệm cao trong công việc
9. Sẵn sàng đi công tác, chịu áp lực cao trong công việc.
Nhân viên quản lý nội bộ
1. Kiểm tra việc thực hiện công việc theo chỉ đạo của ban TGĐ và kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã được phê duyệt của các Phòng ban, đơn vị
2. Thực hiện chức năng kiểm soát nội bộ: kiểm tra và đánh giá công việc phòng ban, đưa ra các biện pháp đổi mới tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3. Kiểm soát nội bộ tài chính theo quy định tại quy chế tổ chức hoạt động Kiểm soát nội bộ.
4. Giám sát và đánh giá các hoạt động khắc phục, hoàn thiện của Trưởng các đơn vị, bộ phận đối với các vấn đề mà các kết luận/ báo cáo kiểm soát đã ghi nhận và có khuyến nghị.
5. Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhân viên, các phòng ban chuyên môn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát.
6. Tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc thù của Công ty;
7. Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ của công ty, xác định các lĩnh vực có nguy cơ cao, khuyến nghị, đề xuất những biện pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại, vi phạm và rủi ro phát hiện qua các cuộc kiểm toán; theo dõi, giám sát việc thực hiện các khuyến nghị;
8. Tư vấn, hướng dẫn các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ nhằm mục đích hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ và quản lý rủi ro;
9. Kiểm tra việc tuân thủ các chính sách và qui trình làm việc phòng ban, đánh giá báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
10. Thực hiện các công việc khác được phân công.