Nhân viên phân tích

Nhân viên phân tích

– Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin/Toán Tin hoặc các ngành liên quan tới tài chính, ngân hàng
– Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, Hiểu biết về các mảng nghiệp nghiệp vụ: tín dụng, báo cáo quản trị, thanh toán, đối soát, quy trình thu hồi xử lý nợ.
– Hiểu biết và kinh nghiệm các hệ thống: Core Banking, BPM, ECM, InternetBanking, GL, Mobile banking
– Hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của khách hàng, nhu cầu của khách hàng
Kỹ năng viết tài liệu, mô hình và tổng quát hóa các vấn đề.
Kỹ năng làm việc độc lập. Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
– Đọc được các tài liệu kỹ thuật bằng Tiếng Anh (yêu cầu tối thiểu). Viết, giao tiếp cơ bản
– Có chứng chỉ BABOK, ITIL
– Sử dụng thành thạo tiếng Anh.
Nhân viên phân  tích
– Tham gia vào các dự án phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng với nhiệm vụ:
– Lập kế hoạch khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
– Thu thập thông tin khảo sát từ phía khách hàng.
– Viết các đặc tả yêu cầu người sử dụng.
– Phân tích yêu cầu nghiệp vụ khách hàng.
– Xây dựng kịch bản và thực hiện kiểm thử ứng dụng.
– Xây dựng các tài liệu và thực hiện triển khai cho khách hàng.
Hỗ trợ Kinh doanh/Tư vấn kỹ thuật trong việc trình bày các giải pháp cho khách hàng, xây dựng hồ sơ dự án có liên quan (nếu có).
– Thực hiện Báo cáo theo quy định và theo yêu cầu (nếu có).
– Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc CNTT