Nhân viên kế toán tổng hợp

Nhân viên kế toán tổng hợp

– Trình độ đại học ngành Tài chính, kế toán.
– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
– Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, quản lý, hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn và chính xác
– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc
– Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng: Word, Excel..và các phần mềm kế toán khác.
Kỹ năng quản lý, giám sát, tổ chức và xử lý công việc tốt
Nhân viên kế toán tổng hợp
Mô tả

– Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
– Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác…
– Báo cáo thuế GTGT hàng tháng
– Lập báo cáo sổ sách quyết toán thuế TNDN, TNCN…
– Kiểm soát công nợ
– Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
– Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
– Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo
– Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
– Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu