Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Kế toán.
– Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm kế toán, trong đó có tối thiểu 03 năm đảm nhiệm vụ trí Kế toán Trưởng.
– Am hiểu sâu về công tác kế toán và các quy định về kế toán của Việt Nam, có chứng chỉ Kế toán trưởng là một lợi thế.
– Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm kế toán
Kỹ năng quản lý, giám sát, tổ chức công việc tốt
Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập
– Tiếng Anh giao tiếp

Kế toán trưởng

Mô tả

Lập báo cáo trình Ban giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh
Quản lý và điều hành Phòng Tài chính kế toán chi nhánh
– Đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán.
– Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn
– Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
– Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yên cầu quản lý của Công ty.
– Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm tài sản cố định, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo chặt chẽ hiệu quả.
– Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.
– Lập báo cáo quản trị đình kỳ theo tuần, theo tháng, theo quý kịp thời cho Ban Giám đốc để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả.