Giám sát bán hàng

Giám sát bán hàng

– Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
– Là Nam, dưới 35 tuổi, có sức khoẻ phù hợp, đạo đức tốt.
– Hơn 1 năm kinh nghiệm trong lãnh vực bán hàng
– Có kiến thức về hoạt động bán hàng.
Kỹ năng giao tiếp với khách hàng.
Kỹ năng làm việc với cường độ cao ngoài thị trường.
– Khả năng lập báo cáo bán hàng theo qui định.
– Chấp nhận thường xuyên đi công tác.
– Ưu tiên người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và quản lý bán hàng.
Giám sát bán hàng
– Triển khai mục tiêu bán hàng tại Nhà phân phối, thực hiện kế hoạch bán hàng chi tiết trên địa bàn được phân công phụ trách.
– Trực tiếp xử lý các đơn hàng trên địa bàn/ Tỉnh phụ trách.
– Theo dõi, cập nhật thông tin về hoạt động bán hàng tại Nhà phân phối.
– Nắm bắt thông tin thị trường, thông tin khách hàng.
– Thực hiện các chương trình của Công ty giao cho Nhà Phân phối.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác.