Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh

Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh

– Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, ngoại thương, Xây dựng…
– Kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tương đương
– Phong cách chuyên nghiệp, tinh thần đam mê kinh doanh
– Có khả năng giao tiếp tốt
– Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

** Chế độ:
– Mức lương cạnh tranh theo thỏa thuận + thưởng doanh số
– Được hưởng các chế độ theo pháp luật lao động và chính sách đãi ngộ của công ty
– Môi trường làm việc thử thách và liên tục phát triển
Giám đốc phụ trách mảng kinh doanh
– Xây dựng kế hoạch kinh doanh, lập mục tiêu kinh doanh và ngân sách thực hiện hàng tháng, quý, năm
– Tổ chức và phát triển đội ngũ nhân sự, sử dụng các nguồn lực được giao để thực hiện mục tiêu kinh doanh đề ra
– Có khả năng xây dựng và chăm sóc mạng lưới khách hàng
– Đưa ra các hình thức nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, xây dựng hình ảnh thương hiệu của chi nhánh
– Báo cáo định kỳ và chịu trách nhiệm trực tiếp với Ban giám đốc